با توجه به نیاز صنایع به کاهش اپراتوری و افزایش راندمان سیستم های بهینه سازی آب برج های خنک کننده، مبدل های حرارتی و دیگ های بخار صنایع، گروه صنعتی هیدروپارس اقدام به طراحی، ساخت و اجرای سیستم های تمام اتوماتیک پایش و کنترل آب برج خنک کننده شرکت سرب و روی زنجان نموده است. در این سیستم تمامی فرایندهای کنترلی از جمله تزریق مواد شیمیایی، آنالیز پارامترهای مورد نیاز آب، سیستم زیرآب زنی و ... را به صورت اتوماتیک انجام می دهد.