پروژه آماده سازی و تزریق ماده شیمیایی سدیم متا بی سولفیت سدیم شرکت پتروشیمی شیراز پس از بازدید و تست دستگاه در تاریخ 2 شهریور 1395 به اتمام رسیده و برای آن واحد محترم ارسال شد. تمامی تجهیزات قبل از ارسال توسط تیم فنی گروه صنعتی هیدروپارس بازبینی شده و تمامی مشکلات فنی رفع شده است.