En

پروژه سختیگیر تبادل یونی

در اوایل فعالیت شرکت یکی از درخواستها، کاهش میزان سختی کل آب برای فرایند تولید یکی از کارخانجات صنایع غذایی بوده که به عنوان طرح پایلوت فرایند کاهش سختی کل بوسیله رزینهای تبادل یون اجرا گردید تا پس از آزمایشات اولیه، نسبت به اجرای خط اصلی تصفیه با ظرفیت کامل اقدام گردد.

پروژه ها

 پکیج تصفیه فاضلاب بیمارستان

پکیج تصفیه فاضلاب بیمارستان

10 مرداد 1395

گروه صنعتی هیدروپارس با هدف ایجاد محیط زیست پاک و عاری از هرگونه مواد سمی و مضر برای آب های سطحی و زیر زمینی اقدام به تولید پکیج های تصفیه فاضلاب مناس...