En

گواهینامه ها

گواهینامه ها

 

شرکت هیدروپارس متعهد به تامین نیازهای مشتریان با بهترین محصولات و خدمات براساس استانداردهای بین المللی می باشد. در این راستا همواره تلاش ما بر این است که نه تنها انتظارات مشتریان را برآورده کنیم بلکه با تقویت سیستم کیفیت قوی و ساختاری گامی فراتر نهیم.در انجام این کار هیدروپارس به طور مداوم توانایی های فنی، فرآیندهای کارگاه، انتخاب مواد و استفاده از طریق آموزش های موثر، تمرکز و برنامه ریزی را بهبود می بخشد.

برای ما کیفیت با توجه به عملکرد موفقیت آمیز فرآیندها، از جمله سازگاری با مواد، سازگاری با تولید، کارایی در محل کار، ایمنی و پاکیزگی، تحویل به موقع و اثر بخشی فرآیند کسب و کار اندازه گیری می شود.شرکت هیدروپارس هر گونه بازخورد یا پیشنهادات از کارکنان، مشتریان یا تامین کنندگان را می پذیرد که می تواند به ما در بهبود کیفیت، افزایش بهره وری و کمک به محیط زیست یاری رساند.